Kinh tế

Học Đầu tư

“Tôi nên giao dịch gì?”

“Tôi nên giao dịch gì?”

“Bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền, bạn đã sử dụng nó như thế nào và tiết kiệm cho bao nhiêu thế hệ” -Robert Kiyosaki

Phân tích