Tìm kiếm QR PAY

Sacombank chấp thuận thanh toán bằng QR

Sacombank chấp thuận thanh toán bằng QR

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) chính thức triển khai phương thức Thanh toán nhanh bằng QR (Sacombank QR Pay) cho chủ thẻ Sacombank (trừ thẻ Doanh Nghiệp) và thẻ các ngân hàng khác.